Menu

Avinor

Avinor

Løsningen

Avinor ønsket å forbedre informasjon om tilbringertjenesten til reisende på Avinor TRD (Værnes) i en felles løsning. Tilbringertjenesten omfatter trafikkdata for buss, tog, taxi og informasjon som Avinor TRD ønsket å publisere. Løsningen skulle være fleksibel for innhenting og behandling av trafikkdata, samt et moderne publiseringsgrensesnitt.

Etter grundig forarbeid og tett dialog med Avinor kunne vi levere et løsningsforslag som tar hensyn til den reisendes krav til informasjon. Ankomsthallen fikk store skjermflater hvor informasjonen presenteres, løsningen tilfredsstiller universell utforming og fremstår som oversiktlig og lettlest til tross for stor informasjonsmengde.

Løsningen har i etterkant blitt utvidet til sikkerhetskontrollen. Skjermer ved slusene betjenes av sikkerhetspersonell via et kontrollpanel, skjermene settes til åpen, stengt, Charter, mm, dette gjør at sikkerhetskøen kan styres på en mer effektiv måte. Åtte skjermer viser avgangsinformasjon over sikkerhetskontrollen.

Løsningen er levert av Nordic Arena Vision AS i samarbeid med DataServer AS.

21 februar 2016

DataServer AS