Menu

Awilhelmsen

You must have the Adobe Flash Player installed to view this player.

 


Løsningen

Awilhelmsen AS har flere internasjonale virksomheter i ulike bransjer. Gruppen ønsket å visualisere selskapets virksomheter, verdier og nyheter til ansatte og besøkende på en informativ måte.
Gjennom konseptet Brandwall ble det montert skjermer i deres respektive lokaler. Brandwall har fokus på levende innhold og oppdatert informasjon, kort og konsist. Informasjonene oppdateres fra de ulike avdelingene gjennom enkelt og elegant brukergrensesnitt.

Løsningen har blitt tatt meget godt i mot av de ansatte i gruppen og deres besøkende.

Om Awilhelmsen

Awilhelmsen AS er et familieeid investeringsselskap lokalisert i Oslo. Awilhelmsens visjon er å være et ledende, kompetansedrevet industrielt investeringsselskap for våre eiere, ansatte, egeneide virksomheter og samarbeidspartnere.

Konsernet har følgende forretningsområder; cruise, eiendom, shipping & offshore, detaljhandel og kapitalforvaltning. Investeringsbeslutninger og kapitalallokering mellom forretningsområdene gjøres på bakgrunn av forventet avkastning, estimert tidshorisont og konsernets totale risikoprofil. Gruppen av selskaper forvaltes av Awilhelmsen Management AS på vegne av Awilhelmsen AS.

Løsningen er levert av Omnivision AS i sammarbeid med DataServer AS

21 februar 2016

DataServer AS