Menu

Burger King

You must have the Adobe Flash Player installed to view this player.


Løsningen

Burger King ønsket å ta i bruke skjermer for å kommunisere mer effektivt mot sine kunder.

Sentralisert drift og avansert publiseringsfunksjonalitet var kriterier for valg av løsning.
Det ble utplassert skjermer som erstatter de tradisjonelle menytavlene. Løsningen gir Burger King mulighet til å publisere menyer eller at menyene endres automatisk basert på tid eller sanntidsdata
Menyoppsett og innhold som bilder, video, web, tekst tilpasses hvert enkelt restaurant og deres publikum. Innholdet vises per skjerm, skjermgruppe eller hele skjermflaten.

Om Burger King

King Food er 100 prosent eid av Umoe Restaurants og har master franchiserettighetene for Burger King® i Skandinavia. Det er totalt over 158 Burger King® restauranter i Sverige, Danmark og Norge, hvorav 39 er eiet av King Food.

21 februar 2016

DataServer AS