Menu

SAS Business Analytics Forum


Løsningen

Løsningen vant Digi Awards i USA 2016 innenfor kategorien «Judges Choice» Vi valgte lage en løsning som baserte seg på bruk av RFID teknologi som kunne spore deltageres bevegelsesmønster, ankomst, og koble dette mot andre datakilder. Kombinasjonen av sanntidsinformasjon om ankomst, bevegelsesmønster og tidligere innsamlet data ga oss muligheten til å sende spesialtilpassede budskap til enkeltdeltagere og selskaper som var invitert til eventet. Bl.a. ble det vist i sanntid hvilke selskaper som var innom ulike stasjoner på eventet og hvor mange av de som var invitert som til enhver tid var i lokalet og hvor mange som var på vei.
Eventet ga oss muligheten til å bruke selve deltagerne som datatriggere og innsamlere og deltagerne selv var en del av datagrunnlaget og innholdet som gikk på skjermer og projektorer i lokalet.

Om SAS Analytics

SAS Institute er verdens største privateide IT-selskap med ca. 14.000 ansatte og 75.000 kunder i 140 land. 93 av de 100 største virksomhetene på Fortune Global 500®listen er kunder av SAS. I Norge har vi de ledende selskapene som ønsker å gå foran med effektivisering og innovasjon på kundelisten, fra både privat og offentlig sektor.

Løsningen er levert av Medvind i samarbeid med DataServer AS

20 februar 2016

DataServer AS