Menu

TiZir Titanium and Iron

TiZir Titanium and Iron

Løsningen

TiZir Titanium and Iron AS har tatt i bruk skjermer for å informere sine ansatt på en mer effektiv måte.  Skjermene står plassert på våre avdelinger på smelteverk i Tyssedal. Informasjonsskjermene er en viktig kanal da majoritetene jobber i produksjon og ikke har intranett like tilgjengelig. 
Skjermene viser HMS, produksjonsmål, KPI og HR informasjon. Informasjonen oppdateres daglig.

Om Tizir Titanium and Iron AS

TTI ligger innerst i Sørfjorden på vestsiden av Norge. Det er ett moderne smelteverk som har vært i drift siden 1986. Vi produserer titanslagg (også kjent som oppgradert ilmenitt) og råjern (HPPI). Det er det eneste slike anlegg i Europe og ett av fem i verden. Titanslagg selges til pigment industrien og råjernet går til støperier i Europa som produserer bildeler bl.a.
Vi er ca. 180 ansatte og produserer 200.000 tonn titanslagg pr år og 110.000 tonn råjern

 Løsningen er levert av Omnivision i samarbedi med DataServer AS

21 februar 2016

DataServer AS